Športové aktivity

Vzdelávanie a rozvoj telesnej kultúry a športu formou vzdelávacích aktivít,  športových aktivít zameraných hlavne na kolektívne športy a organizovanie športových podujatí