Školiaca činnosť

Vzdelávanie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jazykových vedomostí a zručností